Sosyalist Dergi: 9 |  Arsızlar |
Vizyon mu, illüzyon mu?

Taha Akyol'u bilirsiniz, Milliyet yazarı. Ayrıca, CNN Türk'ün yönetmenlerinden biridir. Bu şimdiki hali. Eski haline gelince, faşist MHP'nin fikir üretenlerinden, komandoların yetişmesinde katkısı olanlardan biridir. Bugün ise, eski militan faşist yanı törpülenmiş ve daha "liberal", "özgürlüklerden ve bilimden yana" bir görünüm arz etmektedir.

Tabii, bilirsiniz, eski faşistlerin üzerlerine sürdükleri pırıltılı yaldızlar çok ince oluyor. En küçük bir olayda bile gerçek yüzleri ortaya çıkıyor.

Bakın, yeni liberal Taha Akyol 26 Eylül tarihli Milliyet'te ne yazıyor. Önce uzun uzun Cumhuriyeti kuran kadroların nasıl uzak görüşlü ve de "emperyal" bir vizyona sahip olduklarını anlatıyor ve övüyor. Fakat, kendi sözleriyle "tek parti ideolojisi ile yetişen sonraki kuşakta" böylesi yayılmacı bir vizyon görünmediğinden yakınıyor. Buradan, sözü Afganistan'a getirerek uzak görüşlü Atatürk'ün daha Kurtuluş Savaşı esnasında bile Afganistan'a ordularını eğitmek üzere Türk subayları gönderdiğinden bahisle sonrakilerin bu geleneği ihmal etmelerinden dolayı Afgan subaylarının Moskova'da eğitim almak zorunda kaldıklarını söylemiş. "Türkiye'de kabile toplum yapısı asırlar önce Osmanlı merkeziyetçiliğiyle ortadan kaldırılmıştı, Afganistan'da devam ediyordu" gibi her yanı tartışmaya açık bir sözümonu tespitte bulunduktan sonra bakın, ne söylüyor:

"Afganistan'da zaten zayıf ve köksüz olan 'reformist hükümdarlık' geleneği kızılordu destekli askeri darbeyle imha edilmiştir. Ardından, kabilelerin kızılorduya karşı savaşı... Ve malum..."

Şimdi bakın, cümleyi nası bitirdiğini gördünüz herhalde. Ve malummuş. Malum olan neymiş? Acaba devamını niye getirmiyor dersiniz? Yoksa, bizim "liberal", "özgürlükçü", "nesnel ve bilimsel" Taha Akyol adlı yazarımız, sosyalizme karşı verilen savaşların netice itibarıyla en pespayesinden karşı-devrimci bir gericiliğin içine düşüreceğini itiraf mı etmek istemiyor dersiniz?

 
Yazarın Diğer Yazıları
 ÜÇ MİLİTARİST KAFADAR
 Yılmaz Güney'in ahı
 Deprem yoksa futbolla uyut
 Kara koyun Akkuyu'ya girerse...
 Satıyorum, saaatttttım!
 Enflasyon
 Gençlere Ağır Cezalar Yağıyor!
 NÜKTEDAN ANTİ-KOMÜNİST: Sör Vinston Çörçil
 Arsız Hırsız
 'Romen işçileri dövün'
 Hapishanelerin İki Yüzü
 Bir Yetmez, İki Dönem Olsun
 Tunca Toskay
 Sansür
 YDD EĞİTİMCİSİ

 
İrtibat: 0212 - 245 28 11
E-posta: posta@urundergisi.com | RSS