Sosyalist Dergi: 1 |  Arsızlar |
Rıdvan Budak

Türkiye işçi sınıfının en yiğit önderlerinin uzlaşmacı, "uyumlu" sendikacılığa karşı işçi sınıfının haklarını almak üzere 1967 yılında kurduğu DİSK'in son genel başkanı Rıdvan Budak, DSP'den milletvekili adayı oldu. DİSK'in kuruluş bildirgesinde yer alan ana ilkelerden biri konfederasyonun "emperyalizme ve kapitalizme karşı mücadele etmek amacıyla" kurulduğunu belirtiyordu.DİSK'in son genel başkanı Rıdvan Budak'ın bugün aday olduğu DSP ise, daha şimdiden İMF programlarına uygun politikalar izlemekte ve seçim sonrası hükümete gelmesi halinde de aynı politikalara hiçbir itirazı olmayacağını beyan etmektedir. Ayrıca, emperyalist kapitalizmin uluslararası anayasası olarak hazırlanan ve ülkelerin tüm kaynaklarının çokuluslu şirketlere peşkeş çekilmesini sağlayacak MAİ'ye ve uluslararası tahkim yasalarına mutlak bir uyum göstereceğini de seçim bildirgelerine koymuştur.

Rıdvan Budak, işte bu partiden aday oldu ve "işçi sınıfının haklarını mecliste savunmak üzere" aday olduğunu açıkladı. Sen kimi kandırıyorsun; DSP içinde işçi sınıfının hangi hakları savunulacak?

Bu konuda fazla bir yorum yapmak istemiyoruz. Ama şunu sormadan geçmeyelim: Ya Rıdvan Budak, olur ya, milletvekili seçilemezse? DİSK'in başına ne adına geri dönebilecek ve bu durumu işçi sınıfımıza nasıl anlatacak?

 
Yazarın Diğer Yazıları
 ÜÇ MİLİTARİST KAFADAR
 Yılmaz Güney'in ahı
 Deprem yoksa futbolla uyut
 Kara koyun Akkuyu'ya girerse...
 Satıyorum, saaatttttım!
 Enflasyon
 Gençlere Ağır Cezalar Yağıyor!
 NÜKTEDAN ANTİ-KOMÜNİST: Sör Vinston Çörçil
 Arsız Hırsız
 'Romen işçileri dövün'
 Hapishanelerin İki Yüzü
 Bir Yetmez, İki Dönem Olsun
 Tunca Toskay
 Sansür
 YDD EĞİTİMCİSİ