Sosyalist Dergi: 31 |  ÜRÜN |
Haydi, Devrimci Dayanışmamızı Göstermeye

AKP’nin “ileri demokrasisinde” yüzlerce çevik kuvvet polisi desteğinde solcuların evlerine gece yarısı baskınları düzenleniyor. İktidara bağlı emniyet kuvvetleri, 9 Mayıs 2011 gecesi Şişli, Okmeydanı, Nurtepe ve Gazi Mahallesi’nde onlarca yurttaşın evlerine gece baskın düzenledi. Yaklaşık 50 kişinin göz altında olduğu belirtildi.

Aynı gece, Okmeydanı Haklar ve Özgürlükler Derneği, Gençlik Dernekleri Federasyonu ve İdil Kültür Merkezi’nin de aralarında olduğu çok sayıda yasal kurum basıldı. Baskınlarda cadde girişlerinin kapatıldığı, mahalle sakinlerine karşı bir terör havasının estirildiği, bazı evlere kapılarının kırılarak girildiği haberleri geliyor. Yine aynı baskınlarda, geçen günlerde Bakırköy’de 200 bin kişilik ücretsiz konser veren ve 1 Mayıs 2011 Taksim kutlamalarında sahneye çıkan Grup Yorum üyelerinden 3 kişinin de gözaltına alındığı bildiriliyor.

AKP’nin baskıcı, antidemokratik, tahammülsüz ve saldırgan yüzü bir kez daha açığa çıktı. İktidara geldiğinden bu yana her fırsatta işçi sınıfına, yoksul köylülere, öğrencilere, kadınlara, emeklilere, memurlara, doktorlara, öğretmenlere, gazetecilere ve emeği ile geçinen herkese saldıran AKP dün halkın yasal devrimci kurumlarına bir kez daha saldırdı.

1 Mayıs’la yükselen toplumsal muhalefeti bastırmak ve kendine karşı çıkan bütün toplum kesimlerine gözdağı vermek isteyen AKP, bildik saldırgan politikalarını sürdürüyor. AKP’nin Kürt muhalefetine, seçilmiş yöneticilere, sosyalistlere ve devrimcilere karşı uyguladığı bu 12 Eylülcü zihniyet son bulacak. AKP, bu faşizan tutumunu liberallerin ve döneklerin aymazlığından cesaret alarak sürdürüyor. Sevindiğimiz şey şu ki, AKP’nin ezilenlere düşman gerçek yüzünü Nabi Yağcı, Zülfü Dicleli, Roni Marguilles gibilerden ve cemaat televizyonları ile Taraf gazetesi gibi yayınlardan başka savunan kalmadı. AKP destekçileri artık bir avuç şakşakçıdan ibaretler. Bu partinin nefret söylemini, şovenizmini, din bezirganlığını, oligarşik özlemlerini, en küçük bir toplumsal muhalefete bile tahammülsüzlüğünü dürüst ve namuslu her yurttaş görüyor.

Giderek artan toplumsal muhalefeti bu şekilde susturamayacaksınız. İşçi sınıfının, köylülerin, halkımızın emperyalizme, kapitalizme, liberalizme, din bezirganlığına tepkisini durduramayacaksınız. Ortadoğuda yükselen devrimci dalganın bu topraklara yeşermesini engellemeyeceksiniz.

Tüm dünyada Faşizme Karşı Zafer Günü olarak kutlanan 9 Mayıs’ta bu denli faşizan bir uygulamaya girişmekle size yakışanı yapmış oldunuz. Yerleri belli insanların evleri, diktatörlükler dışında gece yarısı basılmaz. Bir soruşturma varsa, yurttaşlar savcılığa davet edilirler. Evlerinde aranacak bir şey varsa, avukatlarının gözetiminde aranma yapılmalıdır. Tüm ezilenlere, sömürülenlere, Kürtlere, Alevilere, laik ve solculara karşı şiddetten başka bir şey önermeyen, bir tek biat kültüründen anlayan AKP’nin bu keyfi, saldırgan, yasadışı gözaltı politikasını kınıyor, gözaltına alınanların derhâl serbest bırakılmalarını talep ediyoruz. 
Yazarın Diğer Yazıları
 Haydi unutmayalım bu dayanışmayı
 Sendikalar Referandumda Neden “Hayır” Diyor?
 DİSK Anayasa Referandumunda Neden “Hayır” Diyor?
 12 Eylül Anayasası’na da, AKP Anayasası’na da Hayır
 Sahibinin Sesi Engin Ardıç, Yalancısın
 Bölünmüş Burjuvazi ve AKP’nin Stratejisi
 Merhaba
 Komünizme Adanmış Asırlık Bir Yaşam
 1 Mayıs 97 Açıklaması
 GERÇEK MUHALEFET EMEK, BARIŞ, DEMOKRASİ Bloku’dur - 21 Kasım 2002
 SEÇİM SONUÇLARINA İLİŞKİN 5 KASIM 2002 TARİHLİ DEĞERLENDİRMEMİZ
 Sonuç Bildirisi - 6 Ekim 2002
 EMEK-BARIŞ-DEMOKRASİ BLOKU’NUN SEÇİM AÇIKLAMASI - 4 Ekim 2002
 ÜRÜN YAYIN KURULU’NUN KAMUOYUNA DUYURUSU - 27 Eylül 2002
 UZAKLARDAN YAKIN BİR DOST

 
İrtibat: 0212 - 245 28 11
E-posta: posta@urundergisi.com | RSS