Sosyalist Dergi: 32 |  ÜRÜN |
Merhaba

AKP ve ortakları bütün topluma akıl tutulması dayatıyor. Cumhuriyetin kuruluşundan beri “Yurtta sulh, dünyada sulh” sloganıyla övünen Türkiye, içte ve dışta savaş politikasına teslim oldu. İçte ve dışta savaş politikası sadece emperyalizmin ve siyonizmin işine yarar.

Bütün bölge halklarını birbirine kırdırma politikasına karşı direnmek, aşımızı, ekmeğimizi, işimizi, özgürlüğümüzü, onurumuzu, kardeşliğimizi, insanlığımızı savunmaktır. Türk, Kürt, Arap halklarının eşitlik, özgürlük ve barışa dayanan birliği, kapitalist krizin bütün emekçileri kasıp kavurduğu ve emperyalizmin savaşa yöneldiği koşullarda bölge halkları için tek çıkış yoludur.

TKP dostları, 1 Mayıs ve 15-16 Haziran'dan sonra 10 Eylül'ü de birlikte kutluyorlar. Suphi'den Bilen'e Gelenek Yaşıyor Girişimi'nin “10 Eylül'ü birlikte kutlayalım” başlıklı çağrısı şöyle:

“Sosyalist sistemin dengeleyici gücünü yok ettikten sonra her yerde işçi sınıfına, şehir ve köy emekçilerine, ezilen halklara saldıran emperyalizm ve kapitalist işbirlikçileri, dünyayı vahşi sömürüye, yoksulluğa, açlığa, işsizliğe ve savaşa mahkûm etti.

“Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada işçi sınıfı, şehir ve köy emekçileri, ezilen halklar, gençler, kadınlar, sömürücü egemenlerin kendilerine biçtiği kadere razı olmuyor, ellerindeki her imkânı kullanarak direniyor.

“Türkiye'de kapitalist egemenlerin ve uzantısı likidatörlerin beyhude bir çabayla yok etmeye çalıştığı TKP'nin yerinin asla doldurulamadığına inanan bütün TKP'lileri, 10 Eylül 1920'de Bakû'da kurulan TKP'nin 91. kuruluş yıldönümünü, “Likidasyona Son” belgisi altında birlikte kutlamaya çağırıyoruz.

“Küresel krizde meşruiyet masalları çöken emperyalizme ve egemen kapitalist işbirlikçilerine karşı mücadeleyi zafere ulaştırmak için, işçi sınıfının devrimci teorisini günümüz dünyasının pratiğiyle birleştiren, düzen içi çözüm teslimiyetçiliğini reddeden, liberalizme ve şovenizme kararlı biçimde karşı duran, bilinçli, örgütlü, enternasyonalist parti ihtiyacı kendini her zamankinden daha çok duyuruyor.

“Mustafa Suphi, Ethem Nejat, Salih Hacıoğlu, Şefik Hüsnü, Nâzım Hikmet, Reşat Fuat, Zeki Baştımar ve İsmail Bilen'lerin TKP'sinin siyaset alanındaki meşru, yasal, demokratik yerini alması, Türk, Kürt, Arap bütün halkların eşitlik temelinde kardeşliğine büyük ivme kazandıracak, bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde niteliksel bir atılım anlamına gelecektir.

“10 Eylül'ü birlikte kutlamak, kapitalist sömürüden, emperyalist kölelikten, faşizmden ve despotizmden, sınıfsal, ulusal, cinsel her türlü baskıdan kurtulmuş, işçilerin birliği, halkların kardeşliği ilkesini benimsemiş eşit ve özgür bir toplum idealine inanan herkesin ortak başarısı olacaktır.”

Dergimizin Almanya temsilciliğini üstlenen Hasan Çötok’a başarılar diliyoruz. İletişim bilgilerini künye sayfasında bulabilirsiniz.

Her zamanki çağrımızı yineleyerek bütün okurlarımızdan, fabrikalarında, okullarında, köylerinde, mahallelerinde yaşadıklarını, duygu ve düşüncelerini, eleştiri ve önerilerini bizlere iletmelerini bekliyoruz.

Dostça selamlarımızla. 
Yazarın Diğer Yazıları
 Haydi unutmayalım bu dayanışmayı
 Sendikalar Referandumda Neden “Hayır” Diyor?
 DİSK Anayasa Referandumunda Neden “Hayır” Diyor?
 12 Eylül Anayasası’na da, AKP Anayasası’na da Hayır
 Sahibinin Sesi Engin Ardıç, Yalancısın
 Bölünmüş Burjuvazi ve AKP’nin Stratejisi
 Merhaba
 Komünizme Adanmış Asırlık Bir Yaşam
 1 Mayıs 97 Açıklaması
 GERÇEK MUHALEFET EMEK, BARIŞ, DEMOKRASİ Bloku’dur - 21 Kasım 2002
 SEÇİM SONUÇLARINA İLİŞKİN 5 KASIM 2002 TARİHLİ DEĞERLENDİRMEMİZ
 Sonuç Bildirisi - 6 Ekim 2002
 EMEK-BARIŞ-DEMOKRASİ BLOKU’NUN SEÇİM AÇIKLAMASI - 4 Ekim 2002
 ÜRÜN YAYIN KURULU’NUN KAMUOYUNA DUYURUSU - 27 Eylül 2002
 UZAKLARDAN YAKIN BİR DOST

 
İrtibat: 0212 - 245 28 11
E-posta: posta@urundergisi.com | RSS