Sosyalist Dergi: 33 |  ÜRÜN |
TKP Yasal Kuruluş Hazırlık Konferansı Sonuç BildirisiÜlkenin çeşitli il ve ilçelerinden gelen Ürün Okurları 6-7 Kasım 2011 tarihlerinde İstanbul'da yapılan "TKP Yasal Kuruluş Hazırlık Konferansı"na katıldılar. Ürün Okurları, bileşeni oldukları ve TKP'nin siyaset hayatındaki yasal, demokratik ve meşru yerini almasını hedefleyen Suphi'den Bilen'e Gelenek Yaşıyor Girişimi'ne sunulacak kapsamlı önerilerini iki gün boyunca çok yoğun biçimde tartıştılar, değerlendirdiler ve karara bağladılar.

Dünyada sosyalizm çağını başlatan 1917 Büyük Ekim Devrimi'nin 94. yıldönümünde tamamlanan Konferans'ta aşağıdaki başlıklarla belirtilen hususlar karar altına alınmıştır.

1. Konferans katılımcıları, Suphi'den Bilen'e Gelenek Yaşıyor Girişimi'nin TKP'yi yasal olarak kurma amaç, hedef ve kararını bütün güçleriyle destekleyeceklerini oybirliğiyle beyan ettiler.

2. Konferans katılımcıları, Suphi'den Bilen'e Gelenek Yaşıyor Girişimi içinde tartışılmak ve nihai hâlini alması için bütün bileşenlere sunulmak üzere bir Program ve Tüzük Taslağı kabul ettiler.

3. Konferans katılımcıları, kurulacak yasal parti hazırlıkları için oluşturulacak 40 kişilik Parti Meclisi (PM) üye önerilerini bütün konferans katılımcılarının kullandığı gizli oyla ve oy çokluğuyla; Danışma Meclisi ve Başkanlık önerilerini ise açık oyla ve oybirliğiyle seçerek belirlediler.

4. Konferans katılımcıları, bugüne kadar farklı alanlarda yürüttükleri faaliyetlerini bundan sonra sadece Suphi'den Bilen'e Gelenek Yaşıyor Girişimi'nin içinde yürütme niyet ve kararlarını bu bildiriyle birlikte tüm sol ve sosyalist kamuoyuyla paylaşırlar.

5. Katılımcılar, Suphi'den Bilen'e Gelenek Yaşıyor Girişimi'nin, Partinin yasal kuruluş hazırlıklarını hızlandırması, bugüne dek yurtiçinde ve yurtdışında ulaşılamamış eski partili bütün dost, taraftar ve yoldaşların da hızla sürece dahil edilmesi, hissettikleri siyasi boşluk nedeniyle şimdiye kadar SİP içinde veya diğer partilerde siyaset yapan eski parti dostlarının tekrar TKP çatısı altına davet edilmesi için görevlendirilmesi önerisini oybirliğiyle kabul etmişlerdir.

6. Katılımcılar, Suphi'den Bilen'e Gelenek Yaşıyor Girişimi'nin, bugüne dek ortak çalışmalara katılmayıp ayrı duran, TKP'nin yasal kuruluşunu hedefleyen ve faaliyetlerini birey, dernek, grup veya kollektif olarak sürdüren herkesi kuruluş çalışmalarına katılmaya davet etmek için görevlendirilmesini önermişlerdir.

7. Katılımcılar, Suphi'den Bilen'e Gelenek Yaşıyor Girişimi'ne, oluşturulacak yasal parti için yeni gelişecek duruma dair hukukçuların, sendikacıların, gazetecilerin, siyasetçilerin, yazarların, akademisyenlerin ve diğer kesimlerin destek için davet edilmesini de önermişlerdir.

Tüm sol ve sosyalist kamuoyuna duyurulur.
 
Yazarın Diğer Yazıları
 Haydi unutmayalım bu dayanışmayı
 Sendikalar Referandumda Neden "Hayır" Diyor?
 DİSK Anayasa Referandumunda Neden "Hayır" Diyor?
 12 Eylül Anayasası'na da, AKP Anayasası'na da Hayır
 Sahibinin Sesi Engin Ardıç, Yalancısın
 Bölünmüş Burjuvazi ve AKP'nin Stratejisi
 Merhaba
 Komünizme Adanmış Asırlık Bir Yaşam
 1 Mayıs 97 Açıklaması
 GERÇEK MUHALEFET EMEK, BARIŞ, DEMOKRASİ Bloku'dur - 21 Kasım 2002
 SEÇİM SONUÇLARINA İLİŞKİN 5 KASIM 2002 TARİHLİ DEĞERLENDİRMEMİZ
 Sonuç Bildirisi - 6 Ekim 2002
 EMEK-BARIŞ-DEMOKRASİ BLOKU'NUN SEÇİM AÇIKLAMASI - 4 Ekim 2002
 ÜRÜN YAYIN KURULU'NUN KAMUOYUNA DUYURUSU - 27 Eylül 2002
 UZAKLARDAN YAKIN BİR DOST