Sosyalist Dergi: 33 |  ÜRÜN |
TKP Yasal Kuruluş Hazırlık Konferansı Sonuç BildirisiÜlkenin çeşitli il ve ilçelerinden gelen Ürün Okurları 6-7 Kasım 2011 tarihlerinde İstanbul'da yapılan "TKP Yasal Kuruluş Hazırlık Konferansı"na katıldılar. Ürün Okurları, bileşeni oldukları ve TKP'nin siyaset hayatındaki yasal, demokratik ve meşru yerini almasını hedefleyen Suphi'den Bilen'e Gelenek Yaşıyor Girişimi'ne sunulacak kapsamlı önerilerini iki gün boyunca çok yoğun biçimde tartıştılar, değerlendirdiler ve karara bağladılar.

Dünyada sosyalizm çağını başlatan 1917 Büyük Ekim Devrimi'nin 94. yıldönümünde tamamlanan Konferans'ta aşağıdaki başlıklarla belirtilen hususlar karar altına alınmıştır.

1. Konferans katılımcıları, Suphi'den Bilen'e Gelenek Yaşıyor Girişimi'nin TKP'yi yasal olarak kurma amaç, hedef ve kararını bütün güçleriyle destekleyeceklerini oybirliğiyle beyan ettiler.

2. Konferans katılımcıları, Suphi'den Bilen'e Gelenek Yaşıyor Girişimi içinde tartışılmak ve nihai hâlini alması için bütün bileşenlere sunulmak üzere bir Program ve Tüzük Taslağı kabul ettiler.

3. Konferans katılımcıları, kurulacak yasal parti hazırlıkları için oluşturulacak 40 kişilik Parti Meclisi (PM) üye önerilerini bütün konferans katılımcılarının kullandığı gizli oyla ve oy çokluğuyla; Danışma Meclisi ve Başkanlık önerilerini ise açık oyla ve oybirliğiyle seçerek belirlediler.

4. Konferans katılımcıları, bugüne kadar farklı alanlarda yürüttükleri faaliyetlerini bundan sonra sadece Suphi'den Bilen'e Gelenek Yaşıyor Girişimi'nin içinde yürütme niyet ve kararlarını bu bildiriyle birlikte tüm sol ve sosyalist kamuoyuyla paylaşırlar.

5. Katılımcılar, Suphi'den Bilen'e Gelenek Yaşıyor Girişimi'nin, Partinin yasal kuruluş hazırlıklarını hızlandırması, bugüne dek yurtiçinde ve yurtdışında ulaşılamamış eski partili bütün dost, taraftar ve yoldaşların da hızla sürece dahil edilmesi, hissettikleri siyasi boşluk nedeniyle şimdiye kadar SİP içinde veya diğer partilerde siyaset yapan eski parti dostlarının tekrar TKP çatısı altına davet edilmesi için görevlendirilmesi önerisini oybirliğiyle kabul etmişlerdir.

6. Katılımcılar, Suphi'den Bilen'e Gelenek Yaşıyor Girişimi'nin, bugüne dek ortak çalışmalara katılmayıp ayrı duran, TKP'nin yasal kuruluşunu hedefleyen ve faaliyetlerini birey, dernek, grup veya kollektif olarak sürdüren herkesi kuruluş çalışmalarına katılmaya davet etmek için görevlendirilmesini önermişlerdir.

7. Katılımcılar, Suphi'den Bilen'e Gelenek Yaşıyor Girişimi'ne, oluşturulacak yasal parti için yeni gelişecek duruma dair hukukçuların, sendikacıların, gazetecilerin, siyasetçilerin, yazarların, akademisyenlerin ve diğer kesimlerin destek için davet edilmesini de önermişlerdir.

Tüm sol ve sosyalist kamuoyuna duyurulur.
 
Yazarın Diğer Yazıları
 Kapitalizme karşı savaş, halklar için barış
 CHP Kongresi
 AKP'nin Siyasal Felsefesi
 Tarih ‘meşhurların tarihi' değildir
 AFRICOM: Washington'un Yeni Emperyalist Silahı
 Eğitim Sen İstanbul Üniversiteler Şubesi Asistan Forumu Sonuç Bildirgesi
 Büyük Alevi Kurultayı Sonuç Bildirgesi
 Basın Açıklaması: SİP'in Çirkin Saldırısını Püskürteceğiz
 SİP Üzerine Cemal Toprak'la Söyleşi II
 SİP Genel Başkanlığı'na Açık Mektup: TARİH SİZİ AFFETMEYECEK!
 Bir Belge: Kemal Okuyan'la Söyleşi
 Onbeşler'i Andık
 1 Mayıs 2010: İşçi sınıfı Taksim'de
 Kürt kardeşlerimize dokunamazsınız
 Tekel Direnişinin Berlin Örgütlenmesi